Nasza szkoła jest Szkołą Promującą Zdrowie-

dąży do osiągnięcia celów i realizuje zadania określone

w podstawach programowych kształcenia ogólnego i ponadto:

1. Pomaga członkom społeczności szkolnej zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie.

2. Tworzy strukturę i zarządzanie projektami promocji zdrowia, które umożliwiają skuteczne i ciągłe działania w zakresie promocji zdrowia.

3. Prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników i dąży do zwiększenia jej skuteczności.

4. Tworzy klimat społeczny sprzyjający:

- zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników,
- osiąganiu przez wszystkich sukcesów i wspierający ich poczucie własnej wartości,
- uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej.

5. Tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników.

 

10 grudnia 2013 r. nasza szkoła otrzymała

Krajowy Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie”.

Do krajowej sieci szkół promujących zdrowie należą obecnie 104 placówki z całego kraju.

Jest to zaszczyt dla szkoły, a jednocześnie zobowiązanie do tworzenia

i upowszechniania działań służących promocji zdrowia w swoim regionie

oraz dzielenia się swoimi doświadczeniami z innymi szkołami w Polsce.

 

RAPORT Z EWALUACJI

 

Nasze priorytety:

 

1. Poprawa atmosfery w szkole – budowanie dobrych relacji w społeczności szkolnej i środowisku lokalnym

2. Kształtowanie nawyków higienicznych

dbałości o swoje ciało

3. Poszerzenie wiedzy uczniów

na temat zagrożeń i umiejętności ich unikania

4. Prawidłowe odżywianie

5. Aktywne spędzanie czasu wolnego

6.      Uwrażliwianie na potrzeby innych-budowanie społeczeństwa obywatelskiego

7.   Dbam o przyrodę- wdrażanie do zachowań ekologicznych.

 

Szkolni koordynatorzy projektu SzPZ:

-mgr Katarzyna Komander- nauczyciel kształcenia zintegrowanego

-mgr Maria Idzik- pedagog szkolny

 

zespół:

 -mgr Bożena Herczek- nauczyciel przyrody

 -mgr inż. Elżbieta Szromek- nauczyciel informatyki i matematyki

 -mgr Anna Pisulska- nauczyciel kształcenia zintegrowanego

 -mgr Mariusz Syrek- nauczyciel wychowania fizycznego

 -Bożena Róg -pielęgniarka szkolna

 -mgr Halina Jurczyk- psycholog szkolny

-mgr Magdalena Skowron-Szczotka- pedagog specjalny

-mgr Justyna Kałwak- nauczyciel kształcenia zintegrowanego

-mgr Joanna Czech - nauczyciel kształcenia zintegrowanego

-mgr Małgorzata Miller- pedagog specjalny

-mgr Beata Sowa- nauczyciel języka polskiego

-mgr Marzena Oberc- nauczyciel języka angielskiego

-mgr Magdalena Suchan- pedagog specjalny

 -uczniowie