Nasza szkoła jest Szkołą Promującą Zdrowie-

dąży do osiągnięcia celów i realizuje zadania określone

w podstawach programowych kształcenia ogólnego i ponadto:

1. Pomaga członkom społeczności szkolnej zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie.2. Tworzy strukturę i zarządzanie projektami promocji zdrowia, które umożliwiają skuteczne i ciągłe działania w zakresie promocji zdrowia.

3. Prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników i dąży do zwiększenia jej skuteczności.

4. Tworzy klimat społeczny sprzyjający:

- zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników,
- osiąganiu przez wszystkich sukcesów i wspierający ich poczucie własnej wartości,
- uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej.5. Tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników.10 grudnia 2009r otrzymaliśmy

Certyfikat Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

W ciągu 3 następnych lat podejmiemy starania o to, by otrzymać

Certyfikat Krajowej Sieci SzPZ.


PREZENTACJA DO POBRANIA - RAPORT Z EWALUACJINasze priorytety:
1. Poprawa atmosfery w szkole – budowanie dobrych relacji w społeczności szkolnej i środowisku lokalnym2. Kształtowanie nawyków higienicznych

dbałości o swoje ciało
3. Poszerzenie wiedzy uczniów

na temat zagrożeń i umiejętności ich unikania


4. Prawidłowe odżywianie
5. Aktywne spędzanie czasu wolnego
  1. Uwrażliwianie na potrzeby innych-budowanie społeczeństwa obywatelskiegoSzkolni koordynatorzy projektu SzPZ:

-mgr Katarzyna Komander- nauczyciel kształcenia zintegrowanego

-mgr Maria Idzik- pedagog szkolny


zespół:

-mgr Bożena Herczek- nauczyciel przyrody

-mgr inż. Elżbieta Szromek- nauczyciel informatyki i matematyki

-mgr Anna Pisulska- nauczyciel kształcenia zintegrowanego

-mgr Mariusz Syrek- nauczyciel wychowania fizycznego

-Bożena Róg -pielęgniarka szkolna

-mgr Halina Jurczyk- psycholog szkolny

-mgr Magdalena Skowron-Szczotka- pedagog specjalny

-mgr Justyna Kałwak- nauczyciel kształcenia zintegrowanego

-mgr Joanna Czech- nauczyciel kształcenia zintegrowanego

-uczniowie