W naszej szkole już od wielu lat (z małymi przerwami) funkcjonuje drużyna harcerska.

20.01.1935 r. powstał w szkole pierwszy zastęp harcerski, a w czasie wakacji w roku 1936 drużyna harcerska zorganizowała pierwsze obozy harcerskie w Brennej i Białym Dunajcu.

5.06.1945 r. reaktywowano drużynę harcerską, której opiekunem został Stanisław Janik.

W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych nasi harcerze wyjeżdżali na obozy w kraju (Jaworze-Nałęże, Kwaśniów, Lipowa) oraz za granicą (NRD).

Jaworze - Nałęże Kolonia Zuchowa Wakacje 1978 r.

Nasza szkoła miała harcówkę, w obecnej sali nr 1 w "starej szkole", w której był nawet kominek. Tam odbywały się spotkania całej drużyny, a także poszczególnych zastępów. W tym czasie opiekunem harcerzy była dh Wanda Staszowska. Odbywały się różne uroczystości harcerskie m.in. PRZYRZECZENIA HARCERSKIE i ZUCHOWE.

Przyrzeczenie harcerskie Rok szkolny 1979/1980

W wielu klasach ponad połowa uczniów była harcerzami lub zuchami.

Klasa IV b Rok szkolny 1979/1980

W tym roku szkolnym, 2004/2005 we wrześniu, powstała w naszej szkole Próbna Drużyna Harcerska "POLANA", którą prowadzi dh Michał Cieśla. Aktualnie zakończył się okres próbny drużyny. Od marca jest to XI Środowiskowa Drużyna Harcerska "POLANA". Jeśli chcesz dowiedzieć się o niej więcej - zajrzyj na stronę http://www.harcerze.net/